Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Esitietolomakkeet ja sopimukset

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Espoon seurakuntayhtymä

Espoon seurakuntien vapaaehtoistoiminnan peruskurssin käyneille jaetaan koulutuksen lopuksi lomake, jossa kysytään tietoja vapaaehtoisesta.

Arvosteluja 2 kpl

Mahdollisia asioita sopimukseen »

Raisa Baer
Espoon vapaaehtoisverkosto,Santra-hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Koottuna erilaisia asioita joita on hyvä olla tuettavan ja tukihenkilön välisessä sopimuksessa.

Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoisena toimimisesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Kesäleireille tulevien vapaaehtoisten sopimus vapaaehtoisen ja yhteisön välillä.

Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoista tarvitsevan kanssa »

Irma Suomela
Apuomena ry

Vapaaehtoistoimintaa tarvitsevalle on hyvä selvittää, mistä vapaaehtoistoiminnassa on kysymys. Tässä Lohjan malli sopimuksesta, joka käydään apua tarvitsevan kanssa läpi ennen toiminnan aloittamista.

Arvosteluja 2 kpl

Vaitiolositoumus »

Raisa Baer
Santra-hanke, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Tukihenkilökurssin käyneitä pyydettiin allekirjoittamaan vaitiolositoumus ennen toimintaan ryhtymistä.

Arvosteluja 2 kpl

Sitoutuminen toimintaperiaatteisiin »

Tuuks mukaan? -projekti, Koivupirtin säätiö Kotipirtti ry Lähimmäispirtti ry Tampereen naisyhdistys

Vapaaehtoiselle on hyvä kertoa yhteisön toimintatavat ja sitouttaa vapaaehtoinen niihin. Tällaisella lomakkeella se tehdään Tuuks mukaan -projektissa.

Arvosteluja 2 kpl

Sopimus vapaaehtoista tarvitsevan ja yhteisön välillä »

Espoon seurakuntayhtymä

Sopimus jonka avulla kerrotaan avuntarvitsijalle vapaaehtoistoiminnan toimintaperiaatteet.

Arvosteluja 2 kpl

Alkukeskustelun kyselyrunko »

Jarkko Utriainen
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Kysymyksiä, joita käydään läpi potentiaalisen vapaaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajan/ koordinaattorin välisessä alkukeskustelussa

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake ja sopimus »

Saara-Sisko Jäämies
Kustaankartanon vanhustenkeskus

Lomake, jossa kysytään vapaaehtoiseksi haluavan taustatiedot ja jonka allekirjoittamalla sitoudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja vaitiolovelvollisuuteen.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Kati Ruotsalainen
Kehitysvammaisten Tukiliiton Kaveri-projekti

Lomake, jonka avulla voidaan yhteystietojen lisäksi ottaa selvää vapaaehtoiseksi haluavan luonteesta, kiinnostuksen kohteista ym. Näiden tietojen avulla hänelle voidaan etsiä kaveri, joka on kiinnostunut samoista asioista.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Irma Suomela
Apuomena ry ja Lohjan seurakunnan diakoniatyö

Koulutukseen ja aiempaan kokemukseen painottuva esitietolomake, jossa allekirjoitetaan myös vaitiolosopimus.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Raija Manninen
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Vapaaehtoisen esitietolomake selkeillä rengastusvaihtoehtoilla, mutta tarjoaa myös tilan vapaalle sanalle.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Riina Laakso
Kalliolan setlementti

Esitietolomake, jossa on henkilötietojen lisäksi myös syvempää tietoa antavia avoimia kysymyksiä.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoisesta »

Suomen Punainen Risti

Selkeä esitietolomake, johon on jälkeen päin mahdollista kirjoittaa myös vapaaehtoisen suorittamat vapaaehtoistehtävät.

Arvosteluja 2 kpl

Kysymyksiä vertaistukihenkilölle »

Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry

Avoimia, pohdintaan herätteleviä kysymyksiä henkilölle, joka on ilmaissut halukkuutensa sitoutua vertaistukijaksi.

Arvosteluja 5 kpl

Esitietolomake aikuisystäväksi ryhtyville »

Annemari Sinikorpi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Monipuolinen esitietolomake / haastattelurunko, joka on helposti muokattavissa eri kohderyhmien parissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Arvosteluja 4 kpl

Tueksi vapaaehtoisen haastatteluun »

Suomen Punainen Risti

Tukikysymyksiä vapaaehtoiseksi haluavan haastatteluun.

Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoisen haastattelu »

Asumispalvelusäätiö ASPA

Lyhyet ohjeet vapaaehtoisen haastatteluun.

Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoista tarvitsevan tiedot »

Raija Manninen
Helsingin ja Uudenmaan näkövammiset ry

Kun näkövammainen tarvitsee vapaaehtoisen apua, hän voi ottaa yhteyttä Helsingin ja Uudenmaan näkövammiset ry:hyn jossa puhelun vastaanottaja täyttää kyseisen lomakkeen. 

Arvosteluja 2 kpl

Liikuntaystäväpyyntölomake »

Hyvin yksinkertainen lomake johon täytetään perustiedot vapaaehtoista liikuntakaveria toivovalta.

Arvosteluja 2 kpl

Vertaistukisuhdetta toivovan tiedot »

Vilja Vainio
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry

 Yksinkertainen lomake vertaistukisuhdetta toivovan tiedoista.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake vapaaehtoista haluavalle lapselle »

Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto

Vapaaehtoista Aikuista haluavia lapsia varten lomake jossa kysellään mistä lapsi tykkää ja mitä toivoisi aikuisen kanssa tehtävän. 

Arvosteluja 2 kpl

Sopimus tukienkilön, tuettavan ja yhteisön välillä »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Sopimus, johon on kirjattu lyhyesti mihin eri osapuolet sitoutuvat tukihenkilösuhteen alkaessa.

Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsavtal »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Avtal på svenska.

Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilöhaastattelu »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Monipuolisesti kysymyksiä ja lisäksi haastattelijan arvio tukihenkilöstä.

Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsintervju »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Intervju på svenska.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake koirien kanssa tehtävään vapaaehtoistoimintaan »

Tiina Muros
Kennelliitto

Kennelliitto organisoi kaverikoiratoimintaa ja on luonut uuden kaverikoiran kyselylomakkeen.

Arvosteluja 2 kpl

Vertaistukihenkilösopimus »

Vilja Vainio
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Sopimus vapaaehtoisen, vapaaehtoista tarvitsevan ja vapaaehtoisyhteisön välillä.

Arvosteluja 2 kpl

Esitietolomake ja sitoumus »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut

Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden käytössä oleva lomake uuden vapaaehtoisen perustietojen keräämiseen, sekä sitoumus kaupungin vapaaehtoistoiminnan periaatteiden noudattamisesta.

Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhustenpalvelut
Arvosteluja 2 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry