Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Koordinointi ja organisointi

Muistilista vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen »

Jarkko Utriainen
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Kätevä muistilista vapaaehtoistoiminnan aloittamisessa huomioitavista seikoista.

Arvosteluja 2 kpl

Vertaistoiminta kannattaa -materiaalit »

ASPA

Esite, kirjan pdf -versio, tilausohjeet, diaesitys ja lisätietoja koulutuksesta.

Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisyhteisöjen yhteinen kuukausitiedote »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra -hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteisöjen yhteinen kuukausikirje.

Arvosteluja 2 kpl

toimintakertomus vapaaehtoistoiminnasta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Kuvaus siitä mitä vapaaehtoistoiminnassa on vuoden aikana tapahtunut yhdessä yhteisössä.

Arvosteluja 2 kpl

Toiminnan vuosikello »

Espoon seurakuntayhtymä

Vapaaehtoistoimintaa organisoivien vuosikello.

Arvosteluja 2 kpl

Toimintaperiaatteet vapaaehtoistoimintaan »

Espoon seurakuntayhtymä

Vapaaehtoistoimintaa organisoivien diakonien yhteinen sopimus toimintaperiaatteista joita noudatetaan.

Arvosteluja 2 kpl

Soittorinkimalli »

Reetta Grundström
Pohjois-Helsingin lähimmäistyö Pulmu ry

Soittoringissä vapaaehtoinen soittaa ikäihmiselle kerran viikossa ja kysyy tämän kuulumiset. Kyseessä on ennaltaehkäisevä, kevyt tukimuoto, jonka tarkoituksena on vanhuksen mielen virkistäminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Miellään voitte kysyä lisää!

Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilön välitysprosessi »

Jarkko Utriainen ja Arja Etuaho
Valli ry ja Lahden Lähimmäispalvelu ry

Henkilökohtaisen tukihenkilön välitys ikäihmisen kotiin. Tukihenkilön välitysprosessin eri vaiheet.

Lisätietoja:
Jarkko Utriainen ja Arja Etuaho
Valli ry ja Lahden Lähimmäispalvelu ry
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoistoiminnan prosessi  »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki / Vanhusten palvelut

Selkeä kuvaus Espoon kaupungin vanhusten palveluiden vapaaehtoistoiminnan prosessista.

Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki / Vanhusten palvelut
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisvastaavan toimenkuvauslomake »

Learning cafe -menetelmällä koottu lomake vapaaehtoisvastaavan tehtävistä. Auttaa kartoittamaan vastaavan monipuolisia tehtäviä.

Lisätietoja:
Raisa Baer
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

vapaaehtoisen roolit kohtaamispaikassa »

Millaisia tehtäviä vapaaehtoisilla on kohtaamispaikoissa? Millainen on vapaaehtoisen rooli kohtaamispaikassa suhteessa palkkatyöntekijään?

Learning Cafe -menetelmällä kerättyä tietoa aiheesta kohtaamispaikkaseminaarissa 2010.

Lisätietoja:
Tiina Nurmenniemi
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen

Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.

Arvosteluja 5 kpl

Vapaaehtoiset työtovereina -materiaali »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut

16.10.12. pidetyn VETY -seminaarin materiaali aiheesta "Vapaaehtoiset työtovereina.

Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Arvosteluja 4 kpl

vapaaehtoisen polku VETY-seminaari »

Ari Hakala
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri

16.10.12 pidetyn VETY-seminaarin Punaisen Ristin Ari Hakalan alustus aiheesta "Vapaaehtoisen polku ja osaston toimenpiteet"

Lisätietoja:
Ari Hakala
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
Arvosteluja 5 kpl

Kirsi Koivulan opinnäytetyö Keikka-aputoiminnasta »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki vanhusten palvelut

Espoon kaupungin vanhusten palveluiden palveluohjaaja, (vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinoinnin ja kehittäminen) Kirsi Koivula on tehnyt YAMK-opinnäytetyön Vapaaehtoista keikka-apua saaneiden ikäihmisten kokemuksista ja keikka-avun kehittämisestä Espoossa.

Lisätietoja:
Tiina Nurmenniemi
Espoon Järjestöjen Yhteisö
Arvosteluja 5 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry