Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Koulutus

Ikänäkemystä vapaaehtoistoimintaan »

Ilka Haarni
Ikäinstituutti

Väestön ikääntyessä on tärkeää tietää, miten ikäihmiset haluavat osallistua vapaaehtois- ja järjestötoimintaan ja mitä se heille merkitsee. Koulutus tarjoaa tukea vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäjille, jotta toiminnassa pystytään entistä paremmin huomioimaan ikääntyvien tarpeet.

Arvosteluja 2 kpl

Yhteisön valinta yhteistyössä järjestetyn kurssin jälkeen »

Espoon vapaaehtoisverkosto

Espoossa on järjestetty tukihenkilökoulutusta yhteistyössä usean yhteisön voimin. Ennen viimeistä kurssikertaa kurssilaisia pyydetään valitsemaan minkä yhteisön vapaaehtoiseksi he haluavat. Kurssilaisia pyydetään täyttämään oheinen lomake. 

Arvosteluja 2 kpl

Opas saattohoidon tukihenkilötoiminnasta »

Saimaan Syöpäyhdistys ry

Tämä kirjanen kuvaa saattohoidon tukihenkilötoiminnan yleisiä periaatteita ja käytäntöjä.

Arvosteluja 2 kpl

Omaisesta vertaistukijaksi -koulutus »

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, vertaisvoimaa -projekti

Omaishoitajana toimineille koulutus vapaaehtoistoiminnan perusteista.

Arvosteluja 2 kpl

Peruskoulutuksen diat »

Vuokko Keränen
Vares -hanke, Oulun seudun Setlementti ry

Peruskoulutuksen diat vapaaehtoistoiminnasta.

Arvosteluja 2 kpl

Todistus kurssisuorituksesta »

Miira Arffman, Marja Katajamaa
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra-hanke/Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Tukihenkilökoulutuksen kurssitodistus vapaaehtoiselle.

Arvosteluja 2 kpl

Todistus kurssisuorituksesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Leiriohjaajakoulutuksen kurssitodistus vapaaehtoiselle.

Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunkoja

'

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Katja Briny
Turun Kaupunkilähetys ry

Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja etiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja vanhuutta elämänvaiheena. Kurssi antaa monipuolisia valmiuksia vapaaehtoisena toimimiseen. Kurssi vastaa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin suorittamista.

Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry

Palvelukodin vapaaehtoisille suunnatun perehdytyskoulutuksen runko.

Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Kustaankartanon palvelukeskus

11 tunnin mittaisen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen runko.

Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilökoulutuksen koulutusrunko »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra-hanke/Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

30 h pitkän, yhteistyössä totetutetun tukihenkilökoulutuksen runko.

Arvosteluja 2 kpl

Koulutusrunko peruskurssi erityisaiheena vanhukset »

Tuuks Mukaan toimintaan -projekti, Lahdensivunkoti, Koivupirtin palvelukoti, Lähimmäispirtti, Kotipirtin palvelutalo

Palvelukodin vapaaehtoisille suunnatun perehdytyskoulutuksen runko.

Arvosteluja 2 kpl

Koulutuksen arviointia

'

Koulutuksen palautelomake »

Salva ry

Kysely vapaaehtoisille koulutuksen onnistuimisesta. Hyvin perinteinen kysely jossa aiheina mm. koulutuksen tilat, ruokailu, odotusten täyttyminen.

Arvosteluja 2 kpl

Palautelomake vapaaehtoisille »

Sari Brand
Lahdensivunkoti Koivupirtin palvelukoti Lähimmäispirtti Kotipirtin palvelutalo

Hyvä malli peruskurssin jälkeen palautteen keräämiseksi.

Arvosteluja 2 kpl

Tukihenkilökoulutuksen palautelomake »

Miira Arffman ja Marja Katjamaa
Espoon vapaaehtoisverkosto,Santra-hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Espoon vapaaehtoisverkoston järjestämän tukihenkilökoulutuksen jälkeen kurssilaisille jaettava palautelomake.

Arvosteluja 2 kpl

Peruskoulutuksen palautelomake »

Hyvin pelkistetty palautelomake vapaaehtoistoiminnan peruskurssin jälkeen jaettavaksi.

Lisätietoja:
Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto
Arvosteluja 2 kpl

Koulutuksen palautelomake »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry

Palvelukodin vapaaehtoistoiminnan kurssin jälkeen käytetty arviointilomake.

Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulusta

'

Jatkokoulutusmainos »

Sonja Karnell
Finlands Svenska Handikappförbund

Ruotsinkielinen mainos oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävästä jatkokoulutuksesta vapaaehtoisille jotka toimivat ryhmänvetäjinä.

Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutusmainos »

Salon seurakunta/Salo-Uskelan alueen diakoniatyö

Vapaaehtoisille tarkoitetun virkistys/jatkokoulutuksen malli.

Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutus ikäihmisten kanssa toimiville vapaaehtoisille »

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kotikunnas

Kurssin kesto yhteensä 11 oppituntia.
Tarkoituksena on tutustua iäkkäiden parissa tehtävän vapaaehtoistyön
erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin sekä saada valmiuksia ja ideoita siinä
toimimiseen. Kaikissa tapaamisissa on mahdollisuus omiin kysymyksiin ja
keskusteluun.

Arvosteluja 2 kpl

Jatkokoulutus vapaaehtoisille apuvälineiden käytöstä.  »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus

Vapaaehtoisille järjestetty "workshop" avustamisen välineistä. 

Arvosteluja 2 kpl

Kouluttajan avuksi

'

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko »

Kierrätyskeskus, VETY-hanke

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa.

Osallistava koulutusrunko ja vetäjän ohje mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan pohdinnan ja suunnittelun, johon kaikki pääsevät mukaan. Koulutus avaa onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja kannustaa kehittämään vuorovaikutuksellisesti organisaatioon sopivat vapaaehtoistoiminnan tehtävät, pelisäännöt ja vastuut.

Katso malliin liittyvä koulutuksen vetäjän tukipaketti.

Lisätietoja:
Veera Vehkasalo
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä-ohjeet koulutuksen vetäjälle »

Kierrätyskeskus, Vety-hanke

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -koulutusrunko on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa.

Koulutuksen diat löytyvät täältä

Lisätietoja:
Veera Vehkasalo
Kierrätyskeskus, VETY-hanke
Arvosteluja 2 kpl

'

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi »

Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Arvioinnissa selvitetään, minkälaisia kokemuksia Best Buddies -vapaaehtoistoiminnan mallista on saatu Suomessa. Arviointi toimii yhteenvetona Kaveri-projektin (2007–2010) tuloksille.

Lisätietoja:
Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvosteluja 2 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry