Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Perehdytys

Perehdytysohjeet yhdistykselle »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Kattava opas yhdistykselle, miten perehdytetään vapaaehtoiset omaan toimintaan.

Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysoppaita

'

Käsikirja Kustaankartanon vapaaehtoistoiminnasta »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskuksen käsikirja vapaaehtoistoimintaan ryhtyville vapaaehtoisille ja talon uusille työntekijöille.

Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas palvelukodin vapaaehtoiselle »

Lahdensivunkoti Koivupirtin palvelukoti Lähimmäispirtti Kotipirtin palvelutalo

Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.

Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas vanhustenpalveluiden vapaaehtoiselle »

Leila Rutanen
Töpinää töppösiin -kampanja, Vanhus -Kaste, Jämsän Seutu

Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti vanhustenpalveluiden vapaaehtoistoiminnasta.

Arvosteluja 2 kpl

Perehdytysopas palvelukodin vapaaehtoiselle »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelutalo, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry

Vapaaehtoiselle suunnattu kattava tietopaketti palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.

Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2011

Julkaisun esittely ja kaikki kappaleet saatavilla osoitteessa http://www.valli.fi/projektit/osaaja/uutiset.html

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana -julkaisuun on koottu vapaaehtoistoiminnan kehittämisen Osaaja -projektin projektityöryhmän kehittämistyön keskeisimmät tulokset. Tulokset on esitelty omina erillisinä osakokonaisuuksinaan, käytännön kehittämistyön pohjalta rakentuneina vapaaehtoistoimintaa monipuolistavina ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta lisäävinä toimintamalleina. Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resurssien mukaan. Julkaisun pyrkimyksenä on olla apuna niin vanhustyön yksikössä yksin työtään tekevälle vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle kuin myös laajalle alueelliselle verkostoitumiselle. Julkaisu on rakennettu niin, että se tukee Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton YDIN -projektissa (2005 - 2008) kehitettyä Ikääntymisen resurssikeskusmallia antamalla sille tuoreita eväitä palvelutalon vapaaehtoistoiminnan monipuolistamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen.

}
Arvosteluja 9 kpl

'

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi »

Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Arvioinnissa selvitetään, minkälaisia kokemuksia Best Buddies -vapaaehtoistoiminnan mallista on saatu Suomessa. Arviointi toimii yhteenvetona Kaveri-projektin (2007–2010) tuloksille.

Lisätietoja:
Taru Oulasvirta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Arvosteluja 2 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry