Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Rekrytointi

Kutsu puutarhajuhliin »

Kanervakoti - Kanervahemmet ry

Kutsu tilaisuuteen, jonka teemana on vapaaehtoistoiminta.

Arvosteluja 2 kpl

Kutsu vapaaehtoistoiminnan esittelyyn »

Lähimmäispirtti ry

Kutsu Lähimmäspirtin toiminnan ja Tuuks mukaan toimintaan -projektin esittelytilaisuuteen.

Arvosteluja 2 kpl

Rekrytointi- ja perehdytyskansio »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Kansio on tarkoitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, joissa järjestöämme ja
toimintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena on, että jokainen hyödyntää sitä tarpeidensa mukaan!

Arvosteluja 2 kpl

Ilmoitus lähimmäispalvelun peruskurssista »

Espoon evankelisluterilaiset seurakunnat

Selkeä rekrytointi-ilmoitus vapaaehtoiskurssille.

Arvosteluja 2 kpl

Repäisylappumalli »

Raisa Baer
Espoon Vapaaehtoisverkosto

Repäisylappu, josta yhteystiedot lähtevät kätevästi mukaan.

Arvosteluja 2 kpl

Esite vapaaehtoistoiminnasta »

Riikka Näätänen
Mäntyrannan palvelukoti, Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry

Esite palvelukodin vapaaehtoistoiminnasta.

Arvosteluja 2 kpl

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Värikäs rekrytointi-ilmoitus vapaaehtoistoimintaan.

Arvosteluja 2 kpl

Esite Saloton toiminnasta »

Salotto - Kaiken kansan olohuone

Esite, jossa kerrotaan selkeästi ja tiiviisti Saloton erilaisista toimintamahdollisuuksista, joista yksi on vapaaehtoistoiminta.

Arvosteluja 2 kpl

Infotilaisuus leiriohjaajana toimimisesta »

Taru Heinonen
Parasta Lapsille ry

Uusien vapaaehtoisten leiriohjaajien rekrytointi-ilmoitus.

Arvosteluja 2 kpl

Opas vapaaehtoisten rekrytointiin »

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Neuvoja vapaaehtoisten rekrytointiin vanhusten palvelutaloissa.

Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen

Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.

Arvosteluja 5 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry