Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, ohjeita, lomakepohjia, graduja, kutsuja, mainoksia, luentoja, harjoitustöitä; käytännön arkipäiväisiä dokumentteja Suomesta. Mallit on annettu jaettavaksi ajatuksella: Näin meillä tehdään! Voit mielellään käyttää avuksi omassa toiminnassanne!

Lisätietoja mallien keräämisestä: info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi tai 050 540 3432

Vapaaehtoisen ohjaus, tuki ja neuvonta

Vapaaehtoisen palautelomake tapaamisista »

Annemari Sinikorpi
Aikuisystävätoiminta/MLL Keski-Suomen piiri ja Pelastakaa Lapset Keski-Suomen aluetoimisto

Palautelomake, jonka avulla vapaaehtoinen voi tilastoida tapaamisia ja raportoida niiden sujumista koordinaattorille.

Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisen sitoutuminen tukihenkilötoiminnassa »

Emmi-Juulia Utti
Helsingin yliopisto

Pro gradu -tutkielma "Vapaaehtoistyöntekijän sitoutuminen lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa". Tutkittua tietoa sitoutumisen muodostumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista.

Arvosteluja 2 kpl

Vertaisryhmän ohjelma sijaisvanhempina toimiville vapaaehtoisille »

Pelastakaa Lapset ry, Pohjois-Suomen aluetoimisto

Kuuden kerran tapaamiset ohjelma.

Arvosteluja 2 kpl

Kutsu vapaaehtoisille syksyn aloitukseen »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus

Kutsu syksyn kauden aloitukseen vanhoille vapaaehtoisille.

Arvosteluja 2 kpl

Kutsu ohjattuun vapaaehtoisten vertaistapaamiseen »

Tiina Nurmenniemi
Espoon Vapaaehtoisverkosto, Santra -hanke/ Espoon Järjestöjen Yhteisö ry

Ilmoitus sairaalan seinällä.

Arvosteluja 2 kpl

Vertaistapaaminen vapaaehtoisille »

Saara Jäämies
Kustaankartanon palvelukeskus

Kutsu vapaaehtoisten puurojuhliin.

Arvosteluja 2 kpl

Ilmoitus vapaaehtoisille järjestetystä virkistyksestä »

Salon seurakunta/ Salo-Uskelan alueen diakoniatyö

Vapaaehtoisille järjestetyssä virkistyksessä aiheina mm. nauru, huumori ja positiivisuus.

Arvosteluja 2 kpl

Virkistystä ja tukea vapaaehtoisille »

Espoon seurakuntayhtymä

Näin Espoon evankelisluterilaisen seurakunnan Lähimmäispalvelijoita huomioidaan toiminnassa.

Arvosteluja 2 kpl

Seurantalomake tukihenkilötoiminnasta tuettavalle »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Raportti, jossa tukihenkilö voi kertoa mm. matkakuluista, tapaamisten sujumisesta, tuettavan tilanteesta ja omasta tilanteestaan.

Arvosteluja 2 kpl

Stödpersonsrapport »

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Rapport på svenska.

Arvosteluja 2 kpl

Seurantalomake vapaaehtoiselle »

Reetta Grundström
Pohjois-Helsingin lähimmäistyö Pulmu ry

Kortti johon vapaaehtoinen kirjoittaa tehtävien päivämäärän, mitä tehtiin, missä ja kuinka kauan.

Arvosteluja 2 kpl

miten tukea vapaaehtoisten jaksamista »

Kohtaamispaikkaseminaarissa (2010) koottu aineisto vapaaehtoisten tukemiseen liittyen.

Arvosteluja 2 kpl

Tukea vapaaehtoistoiminnan johtamiseen »

Mika Väisänen

Opinnäytetyössä Toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseen (2010) pureudutaan vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ydinasioihin, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, ohjaukseen ja motivointiin.

Arvosteluja 5 kpl

seniorineuvonta_info »

Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut

Seniorineuvonnan numero ja muita tärkeitä puhelinnumeroita mm. kotihoidon, terveysneuvonnan sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiedot

Lisätietoja:
Kirsi Koivula
Espoon kaupunki, vanhusten palvelut
Arvosteluja 2 kpl

Vapaaehtoisen opas »

Kierrätyskeskus, VETY-hanke

Oppaassa on kuvattu polku Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistyöntekijäksi ja kerrottu Kierrätyskeskuksen toiminnasta sekä erilaisista vapaaehtoistehtävistä. Löydät oppaasta myös vapaaehtoistyön pelisäännöt sekä paljon hyödyllistä käytännön tietoa.

Arvosteluja 2 kpl

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

Ikonien merkitykset

PDF-(Portable Document Format) tiedostomuodossa oleva dokumentti.

RTF-(Rich Text Format) tiedostomuotossa oleva dokumentti.

Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman standardiin .doc-muotoon tallennettu tiedosto.

.txt-muotoon tallennettu tekstitiedosto.

Linkki html -sivulle.

PowerPoint-esitys.

Kirja

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry