Espoon seurakuntien erityisnuorisotyö

Kirkon erityisnuorisotyö on lähimmäiskeskeistä etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään syystä tai toisesta tukea.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä vapaaehtoisten, työntekijöiden, kodin, koulujen sekä moniammatillisten verkoston kanssa. Tärkein työväline on läsnäolo nuorten keskuudessa, mikä mahdollistaa luottamukselliset kohtaamiset.

Toiminnan tavoitteena on, että lapsi tai nuori kokisi olevansa hyväksytty ja voisi löytää mielekkyyttä elämälleen Jumalan luomana ja lunastamana ja että nuoren itsetunto voisi vahvistua.

Espoon eri seurakunnissa erityisnuorisotyötä tekee noin kymmenen palkattua työntekijää. Työ ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia, joita kaipaamme lisää tärkeisiin tehtäviin.

Palveluoperaatio Saapas

Palveluoperaatio Saapas on ev.lut. kirkon yksi erityisnuorisotyön muoto, jota palveluoperaatio saappaan logototeutetaan etsivän työn menetelmin. Saapasta toteutetaan katu- ja nettipäivystyksenä: työ on nuorten kohtaamista ja tarvittaessa auttamista. Partioimme nuorten kokoontumispaikoilla perjantai-iltaisin ja juhlapyhien aattoina. NettiSaapas on tällä hetkellä tauolla Espoossa.

Tavoitteena on tarjota nuorisotyön palveluita myös niille nuorille, jotka viettävät aikaansa jossakin muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä. Saapas toimii keskustelukumppanina, avun antajana ja opastajana siellä, missä nuoret aikaansa viettävät, kadulla ja verkossa. Toimintaa ohjaa seurakuntien erityisnuorisotyönohjaajat. Valtakunnallisesti Saappaan toimintaa koordinoi Nuorten Keskus.

Tukihenkilötoiminta

Etsimme vastuullisia ja elämänmyönteisiä täysi-ikäisiä, jotka voisivat toimia tukihenkilöinä tuen tarpeessa oleville 10-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Käytännössä tukihenkilönä toimiminen tarkoittaa tuettavan tapaamista säännöllisesti, esim. viikoittain tai joka toinen viikko jonkin yhteisen tekemisen merkeissä (esim. käydään yhdessä kirjastossa, pelataan lautapelejä, mennään uimaan, käydään hiihtämässä tms.)

Toimintaa organisoi Espoon seurakuntien erityisnuorisotyö ja tukihenkilöt ja tuettavat voivat tulla mistä tahansa Espoosta, miksei kauempaakin.

Lisätietoja : http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea/tukiparitoiminta 

 

Vapaaehtoistehtävät

Yhteystiedot

  • Maija Kumpulainen
  • 040 724 11 20
  • maija.kumpulainen(at)evl.fi

 

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry