Haastattelu: Espoon Tyttöjen Talon vapaaehtoiset tukevat nuorten kasvua

Espoon Vapaaehtoisverkosto jututti Espoon Tyttöjen Talon johtajaa, Maria Wikbergiä, joka kertoi tyttöjen talon toiminnasta.

1.Mikä järjestösi on ja mitä sinä teet järjestössäsi?

Espoon Tyttöjen Talo on osa Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa. Kalliolan Nuoret on pääkaupunkiseudulla toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestö. Nuoret voivat osallistua myös avoimeen toimintaan eli harrastusryhmiin, pienimuotoisiin leireihin, työpajoihin ja tilaisuuksiin. Yhdistyksemme toimintoja ovat mm. Tyttöjen Talot Helsingissä ja Espoossa, Poikien Talo ja Saunalahden Tukiasuntoyhteisö sekä erilaiset kehittämishankkeet.

Kalliolan Nuoret on sosiaalisen nuorisotyön osaaja, ja toiminnoissamme huomioidaan matalakynnyksisyys, sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. Kumppanuus ja eri toimijatahojen välinen yhteistyö ovat myös yhdistyksemme keskeisiä toimintatapoja. Espoon Tyttöjen Talolle ovat tervetulleita kaikki 10-28 –vuotiaat tytöt, nuoret naiset sekä tytöiksi itsensä kokevat nuoret. Talolla voi viettää vapaa-aikaa sohvalla lueskellen, muiden tyttöjen tai naisten kanssa ajatuksia vaihtaen, osallistumalla erilaisiin ryhmiin ja harrastuksiin tai keskustelemalla luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota turvallinen, viihtyisä ja toiminnallinen paikka, jossa jokaisella tytöllä ja nuorella naisella on mahdollisuus tulla kohdatuksi omana itsenään. Tuemme jokaisen tytön ainutlaatuista kasvua omannäköiseksi aikuiseksi vastaamalla nuorten elämäntilanteiden ja kasvuympäristön luomiin haasteisiin ammattitaitoisesti.

Työskentelen Espoon Tyttöjen Talon johtajana ja tehtäviini kuuluu esimiestehtävien lisäksi tyttöjen kohtaaminen erilaisissa toiminnoissa, vapaaehtoistoiminnan koordinointi, toiminnan suunnittelu, kehittäminen, arviointi ja raportointi sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

2.Miten toiminnassanne yhdistyy nuoret ja vapaaehtoistoiminta?

Kaikki kouluttamamme vapaaehtoiset toimivat nuorten parissa avoimissa illoissa ja tapahtumissa tai he ohjaavat erilaisia harrasteryhmiä kuten kokkikerhoa, teatteri- ja käsityöryhmiä. Vapaaehtoisen tehtävänä on olla turvallinen ja luotettava aikuinen, juttuseura, pelikaveri, nainen, jonka kanssa voi pohtia omaa kasvua, ihmetellä elämää ja hämmästellä maailmanmenoa. Vapaaehtoiset ovat tuttuja isosiskoja, joiden tapaamista monet tytöt odottavat etukäteen.

3.Mihin asioihin vaikutatte toiminnallanne?

Haluamme olla mukana tukemassa tyttöjen yksilöllistä kasvua yhteisöllisessä ilmapiirissä, jonka muodostavat tytöt, vapaaehtoiset, opiskelijat ja työntekijät. Toivomme, että toimintamme vahvistaa tyttöjen itsetuntemusta, tuo toiveikkuutta tulevaisuuteen ja tukee erilaisten tyttöjen osallisuutta tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.

4.Millainen unelma teillä on vapaaehtoistoiminnasta tulevaisuuden osalta?

Olisi hienoa, että voisimme tarjota jo toiminnassa mukana oleville tytöille enemmän vapaaehtoistehtäviä esimerkiksi apuohjaajana tai tapahtuman järjestäjinä. Lisäksi erilaisista taustoista tulevien vapaaehtoisten osallistuminen värittää toimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta, mikä toimii tärkeänä peilauspintana myös tytöille, joten esimerkiksi eri ikäisiä ja kulttuuritaustaisia vapaaehtoisia olisi kiva saada lisää. Toki toivomme lisää resursseja vapaaehtoistoimintaan, jotta kaikilla vapaaehtoisilla olisi varmasti se kokemus, että heidän osallistumistaan arvostetaan ja että vapaaehtoistoiminta mahdollistaa niin paljon enemmän asioita tytöille, kuin mitä pelkästään työntekijävoimin voisimme tarjota.

 

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry