Helsingin Diakonissalaitos / Seniori-Vamos

Seniori-Vamos on Helsingin Diakonissalaitoksen vanhustyön hanke, joka toimii Helsingin Kalliossa ja Espoon keskuksen ympäristössä. 

Seniori-Vamos etsii ja tukee ikäihmisiä, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle tai muuten syrjään. Tavoitteena on tukea ikäihmisten mielekästä ja ihmisarvoista kotona asumista.

Seniori-Vamos tekee yhteistyötä monien verkostojen kanssa. Hankkeessa on syntynyt etsivän ja yhteisöllisen vanhustyön malli, joka painottuu sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäisevään työotteeseen sekä osallistavaan kansalaistoimintaan.

Yhteistyö ikäihmisen kanssa käynnistyy yhteydenotolla ja sen jälkeen työntekijät menevät kotikäynnille. Tapaamisella tutustutaan, rakennetaan luottamusta sekä rohkaistaan ikäihmistä tuomaan tarpeitaan ja toiveitaan esille. Etsimme yhdessä ikäihmisen kanssa asioita, jotka vahvistavat ja rikastuttavat hänen elämäänsä ja tukevat mielekästä kotona asumista.

Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa Seniori-Vamoksen toiminnassa. Seniori-Vamos etsii tarvittaessa vapaaehtoisen ikäihmisen rinnalla kulkijaksi. Vapaaehtoinen ja ikäihmisen tapaavat yleensä ikäihmisen kodissa. He voivat tehdä yhdessä monenlaisia asioita mm. jutustella ja ulkoilla. Kohtaamisissa korostuu yhdessä tekemisen ilo ja suhde on molemmille merkityksellinen.

Vapaaehtoistehtävät

Yhteystiedot

  • Satu Aalto
  • 0503654907
  • satu.aalto(at)hdl.fi
  • www-sivut
  • Asemakuja 2 C
  • 02070 Espoo

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry