Vapaaehtoistehtävän ilmoituslomake

Toimijan nimi

Lomakkeen täyttöohjeet

*-merkityt kentät pakollisia

1. Täytä tämä vielä uudestaan jotta me täällä hankkeessa voimme pitää paperit järjestyksessä

2. Kirjoita kuvaava nimi jonka vapaita tehtäviä selaava espoolainen helposti ymmärtää Esim. vertaisohjaaja, kahvinkeittäjä, ilmapallojen jakaja, jokapaikan höylä, ystävätoiminta..

3. Kirjoita mitä kyseinen tehtävä sisältää. Esim. kuinka usein tapaatte, miksi vapaaehtoisia tarvitaan… Kirjoita tähän myös milloin teihin voi ottaa yhteyttä jos haluaa saada lisätietoja tai ilmoittautua toimintaan mukaan.

4. Kirjoita tähän mitä edellytätte, jotta voitte jo heti karsia ”sopimattomia”. Esim. vain 18 vuotta täyttäneille, vaatii sitoutumista vuodeksi, vapaaehtoisen tulisi selvitä itsenäisesti tehtävästä perehdytyksen jälkeen, tämä tehtävä edellyttää tukihenkilökoulutuksen käymistä, vaatii vapaaehtoistoiminnan perehdytyskoulutuksen käymistä.

5. Kirjoita miten toiminnassanne kiitetään, huomioidaan ja ohjataan vapaaehtoisia.

6. Huom! Voit valita vain yhden vaihtoehdon!! Valitse se, joka kuvaa toimintaanne parhaiten.

7.Valitse vaihtoehdoista millä alueella vapaaehtoistoimintaa tehdään. Voit valita useamman.

8. Kirjoita osoite missä tätä vapaaehtoistehtävää tehdään. Jos toiminta tapahtuu esim. ihmisten kotona, kirjoita toimipaikkanne osoite.

9. Jos tällä kyseisellä vapaaehtoistoiminnalla on oma internet-osoite, voit kirjoittaa sen tähän.

10. Tähän voit kirjoittaa linkit sivuille tai tiedostoihin, joissa vapaaehtoistehtävästä kerrotaan lisää. Kirjoita jokainen linkki omalle rivilleen

11. Valitse viimeinen voimassaolopäivämäärä. Tämän päivämäärän jälkeen haku vapaaehtoistehtävään loppuu. Päivämäärä ei ole pakollinen.

12. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut voi ilmoittaa kiinnostuksensa teille myös sähköisellä lomakkeella. Kirjoita se sähköpostiosoite johon tämä lomake lähetetään.

13. Jos juuri tästä vapaaehtoistehtävästä ei voi kysyä tietyltä henkilöltä lisätietoja, vaan toimitte kuten esim. spr:n ystävävälitys jossa tiettynä aikana kuka tahansa välittäjistä voi vastata tiedusteluihin, laittakaa tähän se puhelinnumero josta voi kysellä lisää kyseisestä vapaaehtoistehtävästä.

14. Sama kuin edellä, mutta nyt kyse on sähköpostiosoitteesta.

15. Yhteyshenkilötiedot.
Nimi: Kirjoita sen henkilön nimi jolta tästä kyseisestä vapaaehtoistehtävästä saa lisätietoja.
Puhelinnumero: Toiminnasta vastaavan henkilön oma puhelinnumero josta voi kysellä lisätietoja tehtävästä. ( pakollinen, jos ei ole yhteistä puhelinnumeroa )
Sähköpostiosoite: Toiminnasta vastaavan henkilön sähköpostiosoite (voi olla sama kuin mihin lomake lähetetään).
Uusi yhteyshenkilö: Voit lisätä useampia yhteyshenkilöitä (maksimi 6) painamalla 'Lisää uusi yhteyshenkilö' -linkkiä.

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry