Mitä vapaaehtoinen saa?

Vapaaehtoistoiminta tuo merkitystä ja sisältöä elämään. Vapaaehtoinen saa uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ymmärrys ja osaaminen karttuvat vapaaehtoisena toimiessa.

Jokaisella vapaaehtoisella – tehtävästä riippumatta – on mahdollisuus luoda sosiaalisia kontakteja, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja saada onnistumisen kokemuksia. Halutessaan vapaaehtoistoiminnan kautta pääsee testaamaan itseään ja omia rajojaan.
Toiset toimijat maksavat vapaaehtoisille pieniä kulukorvauksia ja palkkioita.Monet toimijat järjestävät vapaaehtoisilleen virkistystä ja yhteisiä illanviettoja. Vuosittain järjestetään myös kaikkille verkoston yhteisöjen vapaaehtoisille tarkoitettu kiitosjuhla.

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry