Muistiliitto

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen potilas- ja omaisjärjestö. Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä potilas- ja omais- sekä edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitto edistää kansalaisjärjestönä muistisairauksien ennalta ehkäisemistä ja aivoterveyttä väestötasolla.

Tällä hetkellä Muistiliitossa on 42 jäsenjärjestöä kautta Suomen. Vapaaehtoistyöhön perustuvaa vertaistoimintaa on maksuttoman Vertaislinja- tukipuhelimen sekä keskustelupalstan muodossa Muistiliiton sivuilla. Muistiliiton Muistiluotsi –projekti kouluttaa jo toimivia vapaaehtoisia muistisairauksista Espoossa. (Sanna Suvisalmi) Helsingissä voit toimia vapaaehtoisena myös Leenankodissa.

Vapaaehtoistehtävät

Yhteystiedot

  • Sanna Suvisalmi
  • 040 735 1818
  • toimisto(at)espoonmuisti.fi
  • www-sivut
  • Luotsikatu 4 E
  • 00160 Helsinki

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry