Päivänselvä ry

Yhdistyksen toiminta on tarkoitettu päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Päivänselvä ry edistää samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden keskinäisiä vuorovaikutuksia ja korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle (vertaistuki).

Vapaaehtoistehtävät

Yhteystiedot

  • Caj-Peter Liljestrand
  • 041 501 4306
  • paivanselva(at)gmail.com
  • Mäkikurpankuja 1 N 118
  • 09400 Helsinki

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry