Parasta Lapsille ry

parasta_lapsille.jpg

Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Tavoitteemme on vahvistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa jaksamista. Tässä tarkoituksessa järjestämme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Toimimme yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Osallistumme lisäksi kansainväliseen avustustoimintaan. Järjestömme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton

Parasta Lapsille ry:n toiminta on tukeutunut aina vapaaehtoisuuteen. Toiminnan mahdollistaa palkattu henkilökunta yhdessä toimintaan koulutettavien vapaaehtoisten kanssa. Parasta Lapsille -järjestön toimintaa ohjaavat arvot ovat lapsuuden kunnioittaminen, luotettavuus, avoimuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kaikkea toimintaamme. Rahoituksen saamme pääasiassa Lasten Päivän Säätiöltä sekä Raha-automaattiyhdistykseltä.

Yhteystiedot

  • Taru Nyström
  • 050 430 6664
  • taru.nystrom(at)parastalapsille.fi
  • www-sivut
  • Vilppulantie 2
  • 00700 Helsinki

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry