Seniori-Vamos kehittää toimintaa espoolaisten ikäihmisten tueksi

seniori vamos logo

Espoon keskuksessa aloittanut etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalli perustuu vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen.

Vuoden 2016 alussa aloittanut Helsingin Diakonissalaitoksen etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalli Seniori-Vamos pyrkii tukemaan iäkkäiden espoolaisten kotona asumista. Seniori-Vamos perustuu vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen, ja on toiminut menestyksekkäästi Helsingin Kalliossa. 

Toiminta keskittyy aluksi Espoon keskuksen ympäristöön. Espoon avaus kuuluu Elinvoimaa ikääntyville-kehitysohjelman toimenpiteisiin.

Tiina Lauhde Seniori-Vamoksesta kertoo toiminnan tavoitteista.

- Seniori-Vamos on vanhustyön hanke, jossa kehitetään etsivää vanhustyötä sekä kotiin menevää vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on löytää koteihinsa syystä tai toisesta jääneet ikäihmiset ja yhdessä heidän kanssaan pohtia ja suunnitella, millä keinoin heidän elämästään tulisi arvokkaampaa ja turvallisempaa. Etsimme yhdessä myös sopivia palveluita ja toimintaa ja saatamme niihin.

- Monesti ikäihminen hyötyy vapaaehtoiskaverista, joka tulee kotiin ja he tekevät asioita, jotka piristävät ja ilahduttavat. Näin mieliala kohenee ja sen myötä myös toimintakyky. Usein, luottamuksen rakennuttua, ikäihminen uskaltautuukin meidän tai vapaaehtoisen kanssa ulos kodistaan. 

- Ikäihmisen yksinäisyyden lievittämiseen ja sen myötä moneen asiaan mm. toimintakyky kohenee, turvallisuuden ja omanarvontunne kasvaa, kotona asuminen mahdollistuu pidempään ja se on myös arvokasta ja turvallista. Arjen asioiden hoitaminen on myös helpompaa, kun on joku tuttu, jonka kanssa tehdään yhdessä.

- Unelma on se, että kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan niin tärkeäksi, että siitä tulee tasavertainen asia ns. julkisten palveluiden rinnalle. Tarvitaan kumppanuutta ja yhdessä tekemistä. Myös kansalaistoiminnan ajatuksen levittäytyminen arjen pieniksi teoiksi olisi mahtavaa! Pieniltä tuntuvilla teoilla esim. naapuria tervehtimällä ja kohtaamalla voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi.

Seniori-Vamoksen Espoon työntekijät & lisätietoja:
Tiina Lauhde, tiina.lauhde(a)hdl.fi, p. 050 365 4907
Jaana Väisänen, jaana.m.vaisanen(a)espoo.fi, p. 043 826 8466

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry