Toimivat Seniorit ry

Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoiminta,

 •  yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista
 • yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
 • kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen,
 • muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,
 • tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa

 

Yhteystiedot

 • Helena Allahwerdi
 • 050 345 3842
 • hwerdi(at)gmail.com
 • www-sivut
 • Viherlaaksonranta 10 A 15
 • 02710 Espoo

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry