Kategoria: Verkosto kasvaa

Menneet

Tutuksi-hanke liittyi mukaan verkostoomme!

Olemme saaneet jälleen uuden toimijan mukaan Espoon vapaaehtoisverkostoon!

Tutuksi-hanke auttaa samanhenkisiä ihmisiä löytämään toisensa ja juuri nyt hanke etsii uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, jossa rohkaistaan turvapaikanhakijoita ja suomalaisia tutustumaan vapaa-ajantoiminnan kautta.

Vapaaehtoisryhmät (pääkaupunkiseudulla Helsinki & Espoo yhdessä) järjestävät tapahtumia, joissa selvitetään mistä tulijat ovat kiinnostuneet ja mitä haluaisivat tehdä vapaa-ajallaan. Näiden toiveiden pohjalta etsimme jokaiselle sopivan vapaa-ajan ryhmän. Ryhmien toiminta voi olla mitä vaan maan ja taivaan välissä: kuorolaulua, fudisjengi, vapaaehtoishommia vanhusten kanssa, käsityöpiiri tai vaikka shakkiseura. Kaikenlainen ryhmämuotoinen toiminta käy, kunhan toimintaa on sen verran usein, että siellä pääsee tutustumaan toisiinsa.

Enemmän tietoa toiminnasta löydät facebook-sivuilta täältä: https://www.facebook.com/tutuksi

Naapuriäidit liittyi mukaan verkostoon!

Nicehearts ry:n Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajina-hanke liittyi mukaan verkostoomme!

Naapuriäiti-projektissa toimijoina ovat eri etnisistä taustoista tulevat naiset, jotka haluavat auttaa muita naisia ja / tai joilla on halu järjestää omaa toimintaa.

Projekti tarjoaa voimaannuttavan Naapuriäiti-koulutuksen, josta saa lisää työkaluja toiminnan järjestämiseen omassa organisaatiossa, auttamistyöhön ja oman osaamisen tunnistamiseen. Naapuriäiti on nimensä mukaisesti naapurissa, lähellä. Naapuriäidin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla itse äiti, riittää että naisella on halu auttaa muita ja olla aktiviinen.

Toimisto sijaitsee Vantaalla, mutta hanke toimii eri puolilla pääkaupunkiseutua. Aktiivista tomintaa Espoossa on tällä hetkellä Matinkylässä ja tulevaisuudessa toivottavasti ympäri kaupunkia.

Naapuriäidit on yksi nais- ja tyttötyötä tekevän Nicehearts ry:n toimintalinjoista, jonka avulla edistään naisten hyvinvointia ja voimaantumista aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Naapuriäiti-toiminnan kauttaa olet osa laajaa naisverkostoa, jonka mottona on: Muutos on meissä kaikissa!

Käy lukemassa lisää:

www.nicehearts.com

 

 

 

 

Verkostoon on liittynyt kolme uutta toimijaa!

Uusia toimijoita verkostossa!

Espoon Vapaaehtoisverkosto on saanut kolme uutta toimijaa!

Verkostoomme on liittynyt ME-talo, MEREO ja Sininauhasäätiö!

Espoon me-talo on uudenlainen yhteisen toiminnan ja innostavan tekemisen tila kaikille kaupunkilaisille. Lue lisää täältä: https://www.facebook.com/Metaloespoo/

MEREO on ihmisen kokoinen, hyvän ikääntymisen erikoisosaaja. MEREO on syntynyt ja kehittynyt yleishyödyllisen yhdistystoiminnan pohjalta palvelemaan pääkaupunkiseudun ikääntyvien asukkaiden tarpeita.

MEREOn nettisivuilla lisää tietoa: http://www.mereo.fi

Sininauhasäätiö – Tarjoaa asuntoja ja asumisen tukea pitkäaikaisasunnottomille ja muille kaikkein heikommassa asemassa oleville ihmisille.Lue lisää: www.sininauha.fi

Käykäähän tutustumassa!

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora liittyi mukaan verkostoon!

Vapaaehtoisverkosto jatkaa laajenemistaan! Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora liittyi mukaan verkostoomme! Sydämellisesti tervetuloa!

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora on osa Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalveluja. Pikku-Aurora toimii Järvenperässä, Espoossa. Toiminnan pääpaino on lapsissa ja perheissä. Toimintamuotoja ovat mm. esitykset, taidepajat, koko perheen tapahtumat, kurssit, kerhot ja leirit. Osa toiminnasta on maksutonta ja avointa. Taide, leikki, yhdessäolo, luottamus ja hyvinvointi tärkeitä toiminnassa.

Vuonna 2017 Pikku-Auroran pilotoidaan vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistehtävät voi toteuttaa oman kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi tapahtumien yhteydessä, lauantaitoiminnassa tai vaikkapa toteuttamalla säännöllisiä kahveja tai kerhoja.

Kaunialan Sairaala Oy liittyi mukaan verkostoon!

Kesän myötä olemme saaneet uuden jäsenen verkostoomme!

Tervetuloa mukaan toimintaan Kaunialan Sairaala Oy!

Vuodesta 1946 lähtien toiminut Kaunialan sairaala tarjoaa laadukkaita kuntoutuspalveluja ja pitkäaikaishoitoa. Sairaalan monipuoliset palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri tilanteessa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoitotarpeisiin. KotiKauniala puolestaan tuo vanhusväestölle palvelut suoraan kotiin. Kaunialassa vaalitaan paikan ainutlaatuista henkeä, yhteisöllisyyttä ja kodikkuutta.

Vapaaehtoistyöntekijöillä on Kaunialassa tärkeä osa arjessa. Panoksellaan he lisäävät asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Yhteisöllinen ja osallistava toiminta kohottaa omanarvontuntoa, tuottaa mielihyvää ja onnistumisen elämyksiä.

Kauniala etsii toimintaansa mukaan uusia vapaaehtoisia asiakkaiden arkielämää rikastuttamaan. Voit tulla mukaan auttamisen halusta, itseäsi ja taitojasi kehittämään tai vaikkapa viihtymään yhteisen tekemisen ja ihmisten parissa,

Vapaaehtoistyö muotoutuu aina yksilöllisesti, se voi olla läsnäoloa, tukea viriketoimintaan osallistumisessa tai sovittuja käyntejä talon ulkopuolelle.Vapaaehtoinen voi myös vetää erilaisia harrasteryhmiä. Kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään.

Uusi jäsen mukana verkostossa!

Alkaneen kesän myötä saamme toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi verkostoon!

Tervetuloa Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kumppanuushautomo!

EJY on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tunnistamme yhteiskunnan puutteet ja toimimme niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset ja yhteisöt toimimaan paremman arjen puolesta – tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi. Kumppanuushautomo kehittää maahanmuuttajajärjestöjen kotouttamistyötä.

 

Uusi jäsen verkostossa

Olemme saaneet verkostoomme uuden hankkeen, joka toimii tärkeän asian, eli maahanmuuttaja lasten ja nuorten kotoutumisen parissa!

Turvaperhe toiminnan tavoitteena on yksinäisyyden vähentämisen kautta tukea kotouttamisen vahvistusta ja auttaa lapsia ja nuoria löytämään oma polkunsa opiskelu- tai työelämässä. Toiminnan kautta yksin Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten on mahdollista saada kokemuksia turvallisesta arjesta, mielekkäästä yhdessäolosta ja harrastamisesta.

Turvaperheiksi koulutetaan espoolaisia perheitä.

Turvaperhetoimintaan ja kotouttamisen kummit tehtävään pääset tutustumaan tarkemmin tästä: http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/index.php?sivu=verkosto&id=4&jasen=157

Uusi jäsen mukana verkostossa!

Kevään ja pian alkavan kesän myötä pääsemme toivottamaan uuden jäsenen tervetulleeksi verkostoon! Tervetuloa Kerapia!

Kerapia järjestää kaupunki ja kulttuuritapahtumia yhdessä Espoon kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa.

Kerapia järjestää 6.5 klo: 11-18 koko perheen kaupunkitapahtuman Kerassa. Tapahtuma järjestetään osana tilapioneerit kurssia (http://tilapioneerit.fi/), joka on yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston järjestämä poikkitieteellinen projektikurssi. Kerapia tuottaa täysin ruohonjuuritasolta suuren kaupunkikulttuuritapahtuman Keran alueella olevaan autioituneeseen logistiikkahalliin.


Tervetuloa mukaan toimintaamme

Uusi jäsen verkostossa

Alkavan kevään myötä pääsemme toivottamaan uuden jäsenen tervetulleeksi verkostoon! Eläkeliitto ry on liittynyt mukaan Espoon Vapaaehtoisverkoston toimijaksi.

Kyseessä on Suomen suurin eläkeläisjärjestö.Järjestö valvoo ikäihmisten etuja, sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Järjestöllä on myös runsaasti monipuolisia koulutuksia ikäihmisille ja vapaaehtoisille.

Eläkeliittoon, sekä heidän tarjoamiinsa vapaaehtoistehtäviin pääsee tutustumaan lähemmin tästä:
http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/index.php?sivu=Eläkeliitto_ry&id=4&jasen=155

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Espoon työväenopiston Vanhemmat mukaan -hanke liittyi verkostoon

Espoon työväenopiston Vanhemmat mukaan -hanke on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Uusia jäsenjärjestöjä on liittynyt verkostoon

Kansan muisti ry sekä Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry  liittyivät Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseniksi. 

Kansan muisti ry:n tarkoituksena on edistää demokratian toteutumista yhteiskunnassa. Lue lisää yhdistyksen mielenkiintoisesta toiminnasta täältä. Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry toimii muistihäiriöisten ja dementoituvien ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Yhdistys hakee tällä hetkellä vapaaehtoisia ohjaajia muistisairaiden ihmisten vertaistukiryhmiin. Katso lisää tehtävästä täältä.

Espoon Tapiot liittyi Verkostoon!

Espoon Tapiot ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Espoon Tapiot on vuonna 1965 perustettu yksi Suomen suurimmista yleisurheiluseuroista. Seura on vahva lasten ja nuorten liikuttaja, joka järjestää myös paljon isoja tapahtumia. Tapahtumiin tarvitaan jatkuvasti vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Seura järjestää toimitsijakoulutusta  pari kertaa vuodessa. Tule rohkeasti mukaan hyvään toimintaan. Katso täältä yhteystiedot ja kysy lisää seuran vapaaehtoistoiminnasta!

Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-hanke liittyi verkostoon!

Amigo-hankkeessa valmennetaan ei-ammattilaisia vapaaehtoisia aikuisia toimimaan nuorten mentoreina. Mentoroinnin avulla vaikeassa tilanteessa olevat nuoret saavat turvallisen ja tavallisen arkielämän mallin. 

Pelastakaa Lapset ry:n PePPi-hanke liittyi verkostoon!

PePPi -hanke (Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa) pyrkii lisäämään sijaisperheiden ja niissä asuvien lasten hyvinvointia muun muassa sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan kautta. Vapaaehtoisena voit toimia olemalla mukana sijaisperheiden arjessa - tarjoten  lepohetkeä sijaisvanhemmalle, kaveruutta sijoitetulle nuorelle tai läksyjen lukuapua lapselle - tai vaikkapa sijaisperheiden virkistyspäivässä, pienryhmän vetäjänä tai lasten hoitoapuna sijaisvanhempien kouluttautuessa.

SRO ja Esbo svenska församling liittyivät verkostoon!

Suomen Raamattuopisto säätiön (SRO) Ollaan Ihmisiksi! – lähimmäispalveluhankkeen tarkoituksena on lievittää pääkaupunkiseudulla asuvien vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta vapaaehtoistyön avulla.  Hanke on Raha-automaattiyhdistyksen tukema ja osa Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä-ohjelmaa.

Esbo svenska församling arbetar inom Esbo stad bland den svenska och tvåspråkiga befolkningen för att väcka och stöda kristen tro och andlig tillväxt.

Kiitokset Verkostotapaamisessa mukana olleille!

verkostotapaaminen

Suuret kiitokset kaikille, jotka olitte mukana 15.2.2012 vuoden ensimmäisessä Verkostotapaamisessa. Verkostotapaamisen alustuksen materiaali on ladattavissa pdf-muodossa tästä ja video tästä. Verkostotapaamisen learning cafe -osuuden yhteenveto löytyy pdf:muodossa täältä. Seuraava Verkostotapaaminen pidetään 18.4.2012 klo 15.00.

Vieraasta veljeksi- projekti liittyi verkostoon!

Miessakit ry:n Vieraasta veljeksi -projekti liittyi Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Vieraasta veljeksi -projekti muun muassa kouluttaa miespuolisia vapaaehtoisia maahanmuuttajamiesten kotoutumisen tukihenkilöiksi. 

Lue lisää projektin mielenkiintoisesta toiminnasta ja ilmoita kiinnostuksesi tukihenkilönä toimimiseen täältä!

Espoon Tyttöjen Talo liittyi Verkostoon!

Espoon Tyttöjen Talo on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tyttöjen Talon tehtävänä on tukea 10–28-vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten kasvua ja identiteettiä. Tyttöjen Talo tekee tyttöjen tarpeista nousevaa sukupuolisensitiivistä, sosiaalista nuorisotyötä yhteisöllisessä ilmapiirissä. Talon työmuotoja ovat avoimet illat, ryhmätoiminnot ja yksilötuki sekä seksuaalineuvonta ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. 

Tiedekeskus Heureka liittyi verkostoon!

Tiedekeskus Heureka on elävä näyttelykeskus kaikenikäisille. Heurekassa tutustutaan tieteeseen ja teknologiaan hauskalla tavalla itse tehden ja kokeillen. Kävijöitä on vuosittain keskimäärin lähes 300 000. Heurekan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Tiedekeskussäätiö.
Vapaaehtoiset toimivat Heurekan näyttelyissä kävijöitä auttaen, neuvoen ja opastaen. Vapaaehtoiset eivät korvaa palkallisia työntekijöitä vaan tukevat heidän työtään ja tarjoavat lisäarvoa kävijöille. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta mutta palkkiona on hyvä mieli ja innostava toiminta ihmisten ja tieteen parissa. Vapaaehtoiset perehdytetään tehtävään ja näyttelyiden sisältöihin.

EKYL ry ja Kansalaisviestin liittyivät verkostoon!

Verkosto on kasvanut kahdella uudella yhteisöllä.

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry eli EKYL on espoolaisten kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten keskusliitto, jossa on 46 yhdistysjäsentä eri puolilta Espoota. Liiton jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt espoolaiset kaupunginosa-, kotiseutu-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, jotka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Lue lisää www.ekyl.fi.

Kansalaisviestin on suomalaisen yksityishenkilön ylläpitämä verkkosivusto, jonka kautta voit kirjallisen ja kuvallisen viestinnän avulla auttaa toisia ihmisiä. Kansalaisviestin on kanava, jonka avulla vapaaehtoiset sisällöntuottajat voivat ilmaista itseään, kehittää omia taitojaan, saada palautetta, kasvattaa sosiaalista pääomaa ja suhdeverkostojaan. Lue lisää www.kansalaisviestin.fi.

Espoo Ciné -festivaali liittyi verkostoon!

Järjestyksessään 26. Espoo Ciné -festivaali pidetään 21.–30. elokuuta 2015. Vuosien mittaan Espoo Cinéstä on muodostunut keskeinen uuden eurooppalaisen elokuvan esittäjä Suomessa, ja se on yksi Suomen suurimmista elokuvafestivaaleista. Kymmenpäiväisen festivaalin aikana esitetään yhteensä noin sata pitkää elokuvaa. Runsasta elokuvatarjontaa täydentää myös yhtä rikas tapahtumatarjonta. Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti; festivaalilla vierailee vuosittain noin 25 000 katsojaa. Löydät lisätietoja tapahtuman omilta internet-sivuilta.

Perhetalkoot-hanke on liittynyt verkostoon!

Helsingin Diakonissalaitoksen Perhetalkoot-hanke etsii vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Voit järjestää virkistävää toimintaa leikin, liikunnan tai jonkin muun sinua kiinnostavan aiheen parissa. Ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja täältä.

Seniori-Vamos kehittää toimintaa espoolaisten ikäihmisten tueksi

seniori vamos logo

Espoon keskuksessa aloittanut etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalli perustuu vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen.

Vuoden 2016 alussa aloittanut Helsingin Diakonissalaitoksen etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalli Seniori-Vamos pyrkii tukemaan iäkkäiden espoolaisten kotona asumista. Seniori-Vamos perustuu vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen, ja on toiminut menestyksekkäästi Helsingin Kalliossa. 

Toiminta keskittyy aluksi Espoon keskuksen ympäristöön. Espoon avaus kuuluu Elinvoimaa ikääntyville-kehitysohjelman toimenpiteisiin.

Tiina Lauhde Seniori-Vamoksesta kertoo toiminnan tavoitteista.

- Seniori-Vamos on vanhustyön hanke, jossa kehitetään etsivää vanhustyötä sekä kotiin menevää vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on löytää koteihinsa syystä tai toisesta jääneet ikäihmiset ja yhdessä heidän kanssaan pohtia ja suunnitella, millä keinoin heidän elämästään tulisi arvokkaampaa ja turvallisempaa. Etsimme yhdessä myös sopivia palveluita ja toimintaa ja saatamme niihin.

- Monesti ikäihminen hyötyy vapaaehtoiskaverista, joka tulee kotiin ja he tekevät asioita, jotka piristävät ja ilahduttavat. Näin mieliala kohenee ja sen myötä myös toimintakyky. Usein, luottamuksen rakennuttua, ikäihminen uskaltautuukin meidän tai vapaaehtoisen kanssa ulos kodistaan. 

- Ikäihmisen yksinäisyyden lievittämiseen ja sen myötä moneen asiaan mm. toimintakyky kohenee, turvallisuuden ja omanarvontunne kasvaa, kotona asuminen mahdollistuu pidempään ja se on myös arvokasta ja turvallista. Arjen asioiden hoitaminen on myös helpompaa, kun on joku tuttu, jonka kanssa tehdään yhdessä.

- Unelma on se, että kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan niin tärkeäksi, että siitä tulee tasavertainen asia ns. julkisten palveluiden rinnalle. Tarvitaan kumppanuutta ja yhdessä tekemistä. Myös kansalaistoiminnan ajatuksen levittäytyminen arjen pieniksi teoiksi olisi mahtavaa! Pieniltä tuntuvilla teoilla esim. naapuria tervehtimällä ja kohtaamalla voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi.

Seniori-Vamoksen Espoon työntekijät & lisätietoja:
Tiina Lauhde, tiina.lauhde(a)hdl.fi, p. 050 365 4907
Jaana Väisänen, jaana.m.vaisanen(a)espoo.fi, p. 043 826 8466

Suomen Kipu ry on liittynyt Vapaaehtoisverkostoon!

Yhdistys on valtakunnallinen kipupotilaiden, heidän lähimmäistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasian eteenpäin viemisestä kiinnostuneiden etujärjestö. Yksi Suomen Kipu ry:n päämääristä on kehittää ja järjestää kipukroonikoiden vertaistukitoimintaa. Lue yhdistyksestä lisää täältä.

Espoon seudun näkövammaiset ry liittyi verkostoon!

Yhdistys lukee äänilehtiä sokeille. Mm Länsiväylää, Esse lehteä, Kirkkonummensanomia.Toimisto löytyy Olarista ja on avoinna ma-to klo 9-14.00

Lyömätön Linja Espoossa ry liittyi verkostoon!

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi tai todistajaksi, sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan. Löydät lisätietoja yhdistyksen omilta internet-sivuilta.

Nuorten Exit liittyi verkostoon!

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja tarjoaa tukea ja keskusteluapua 13–29-vuotiaille nuorille.

Nuorten Exit tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja apua nuorten ohella heidän läheisilleen sekä nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Työhön kuuluu myös ammattilaisten koulutus sekä kouluvierailut.

Nuorten Exitiä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry. Raha-automaattiyhdistys palkitsi Exit-hankkeen vaikuttavasta järjestötyöstä vuonna 2013 Vaikuttavaa! -palkinnolla.

Askel- matalan kynnyksen kohtaamispaikka liittyi verkostoon!

Askel on perustettu alun perin matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi ihmisille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Edelleen nämä ihmiset ovat keskeisiä Askeleen toimijoita. Heille Askel voi toimia ”toipumistalona”. Järjestökatuyhteistyön kehittymisen myötä toiminnan on löytänyt myös laajempi kävijäjoukko. Toiminta tukee arjessa pärjäämistä ja mahdollistaa elämäntavan muutoksia kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen avulla. Askeleeseen voi vaikkapa pistäytyä kahville ja tapaamaan muita ihmisiä, saada ammattilais- ja vertaistukea, osallistua ryhmätoimintoihin, perustaa oman ryhmän tai käynnistää muuta toimintaa, musisoida Askeleen bändissä tai pelata jalkapalloa FC Askeleessa.

ENTER ry - ikäihmisten tietotekniikkayhdistys liittyi verkostoon

ENTER ry tarjoaa henkilökohtaista ja maksutonta opastusta senioreille tietokoneiden ja kännyköiden käytössä monissa pisteissä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Yhdistys järjestää myös luentotilaisuuksia, joissa aiheena on tietokone ja kännykkä - käytännönläheisesti ja selkeästi.

Omnian ammattiopisto liittyi verkostoon!

Omnian ammattiopisto tarjoaa tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta 6 eri toimipisteessä Espoossa. Omnian ammattiopistosta voi valmistua 19 ammatilliseen perustutkintoon. Lue lisää Omnian ammattiopistosta https://www.omnia.fi/web/ammattiopisto.

Urheiluseura Olarin Tarmo -77 ry liittyi verkostoon!

Olarin Tarmo-77 ry urheiluseuran tarkoitus on harjoittaa sekä harrastus että kilpailutoimintaa kohtuullisin kustannuksin. Toimintaa tarjoavia jaostoja ovat tällähetkellä jalkapallo, lentopallo, sulkapallo sekä kuntoliikunta.

Mielenterveysyhdistys Helmi ry. liittyi Verkostoon!

Mielenterveysyhdistys Helmi ry. on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. 

Yhdistys on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset.

Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin.

SAIMIT liittyi Espoon Vapaaehtoisverkostoon

SAIMITIN toiminnassa saatetaan yhteen vapaaehtoinen mentori ja tukea haluava thaimaalainen maahanmuuttaja, joiden välinen mentorisuhde muokkautuu kunkin parin yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

SAIMIT tarkoittaa thain kielellä yhteyttä ja ystävyyttä.


Lue lisää monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta ja lähde mukaan!

Espoon Tyttöjen Talo liittyi Verkostoon!

Espoon Tyttöjen Talo on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tyttöjen Talon tehtävänä on tukea 10–28-vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten kasvua ja identiteettiä. Tyttöjen Talo tekee tyttöjen tarpeista nousevaa sukupuolisensitiivistä, sosiaalista nuorisotyötä yhteisöllisessä ilmapiirissä.Talon työmuotoja ovat avoimet illat, ryhmätoiminnot ja yksilötuki sekä seksuaalineuvonta ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö.

Joulukuun kuukausitiedote ilmestynyt!

Lataa tästä Espoon Vapaaehtoisverkoston joulukuun kuukausitiedote. Iloista joulunodotusta!

Kauklahden nuorisotila/ Nuorisopalvelut liittyi verkostoon

Kauklahden nuorisotila/ Nuorisopalvelut liittyi Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Lue lisää Kauklahden nuorisotilasta/ Nuorisopalveluista täältä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta liittyi verkostoon

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / SELL Student Games 2012 liittyi Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Katso tästä, mitä kiinnostavia tehtäviä on tarjolla!

Kiitokset toisessa Verkostotapaamisessa mukana olleille!

Erittäin paljon kiitoksia kaikille, jotka olivat 18.4.2012 Verkostotapaamisessa. Vuoden 2012 toisessa Verkostotapaamisessa käytännönläheisen alustuksen piti Näkövammaisten Keskusliitto ry:n Liisa Reinman. Hän puhui vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin merkityksestä sekä vapaaehtoisten sitouttamisesta. Vuorovaikutteisen alustuksen jälkeen osallistujat pääsivät keskustelemaan pienryhmissä esille nousseista ajatuksista. Vilkas keskustelu virisi ja loi tilaisuuteen innostavan tunnelman.

Toisen Verkostotapaamisen learning cafe -osuuden yhteenveto löytyy pdf:muodossa täältä. Seuraava Verkostotapaaminen pidetään 19.9.2012.

Uusia jäsentahoja liittynyt Verkostoon!

Esperi hoivakoti Jänismäki on uusi Espoon Vapaaehtoisverkoston jäsen. Esperi hoivakoti Jänismäki on Espoon Ingaksessa, Kauniaisten kupeessa, sijaitseva 32 -paikkainen tehostettua palveluasumista ikäihmisille tarjoava yksikkö. Katso yhteystiedot täältä.

Eedi asumispalvelut Oy on järjestyksessään 82:s jäsen Espoon Vapaaehtoisverkostossa. Eedi Oy on Espoon Diakoniasäätiön omistama korkeatasoista palveluasumista tuottava palveluyritys. Eedi toimii parantaakseen asumisessaan erityistukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tavoitteena on edistää tuen tarvitsijoiden elämän hallintaa ja eheytymistä. Katso Eedin yhteystiedot täältä.

Plan Suomi Säätiö on liittynyt myös Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Planin vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat: Lastenhallitus 12–18-vuotiaille, Mitä? -verkosto 18–30-vuotiaille sekä Vapaaehtoisuus kaikille aikuisille. Lue lisää Planin vapaaehtoistoiminnasta täältä.

Plan Suomi Säätiö hakee tällä hetkellä vapaaehtoisia Oikeus oppia –kampanjaan.

Pienperheyhdistyksen Mummila liittynyt Verkostoon!

Kolmen polven kohtaamispaikka Mummila on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Kohtaamispaikka Mummila sijaitsee Helsingin Meri-Rastilassa. Toimintaan mukaan toivotaan  mummeja ja vaareja ensisijaisesti kummi-isovanhemmiksi sellaisille yksinhuoltajaperheiden lapsille, joilla ei ole kontaktia omiin isovanhempiin. Mummila järjestää toimintaa lapsille, lapsiperheille sekä isovanhemmille. Katso yhteystiedot täältä.

VireKoti Merivirta mukaan Verkostoon!

VireKoti Merivirta on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Espoon Kivenlahdessa meren ääressä sijaitsevassa Virekoti Merivirrassa on 38 tehostettua asumispalvelupaikkaa. VireKoti hakee vapaaehtoisia keskustelu- ja asiointikavereiksi palvelutalon senioreille. Katso lisätiedot täältä.

Harmaat Pantterit mukaan Verkostoon!

Espoon tuomikirkkoseurakunnan koordinoima Harmaat Pantterit on liittynyt Verkoston jäseneksi. Harmaat Pantterit on vapaaehtoisten ryhmä jotka auttavat tavaroiden kuljetuksessa, lastenhoidossa, pienimuotoisissa kodinhuollollisissa töissä sekä digiboxin, television ja tietokoneen asennuksissa. Apu on ilmaista ja keikkaluontoista. Harmaat Pantterit toimivat Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Katso täältä yhteystiedot ja ryhdy Pantteriksi!

Uusia jäsenjärjestöjä liittyi Verkostoon

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry ja Familia Club ry:n Duo-Projekti liittyivät Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseniksi.Helsingin Alzheimer-yhdistys toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä tukijärjestönä Helsingin kaupungin alueella. Vapaaehtoisena olet tervetullut toimimaan muistisairaan lähellä yhdistyksessä joko erilaisissa avustavissa tehtävissä yhdistyksen tiloissa, muistisairaan kanssa tämän kotona tai tapahtumissa. Kolmantena vaihtoehtona on toimia hoitokodissa yhdistyksen vapaaehtoisena. Lue lisää yhdistyksen toiminnasta ja ilmoittaudu tehtävään.

Kaksikulttuuristen parien ja perheiden Duo-projekti (Duo) on Familia Club ry:n hallinnoima ja RAY:n rahoittama hanke. Duon päätavoitteena on kaksikulttuuristen perheiden sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Duo-Projekti hakee tällä hetkellä Äiti & vauva ryhmän ohjaajaa, johon koulutus pidetään 29.8.2012. Ilmoittautuminen Äiti & vauva ryhmän ohjaaja-koulutukseen 24.8 mennessä. Lue lisää mielenkiintoisesta Duo-Projektista ja vapaaehtoistehtävästä

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus liittyi verkostoon

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Esittelyn & yhteystiedot löydät täältä.

Kierrätyskeskuksessa on tavoitteena kehittää vapaaehtoistoimintaa. Syksyllä on tulossa uusia tehtäviä verkostonkin sivuille. Espoon kierrätyskeskus toimii osoitteissa Matinpurontie 3 ja 8. 

Uusia toimijoita verkostoon

Espoon vapaaehtoisverkosto kasvaa vauhdilla. Tällä hetkellä jäseniä on jo 22.

Uusimmat jäsenet ovat Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry (Palvelukoti Mäntyranta), Kanervakoti-Kanervahemmet ry sekä Parasta Lapsille ry (kuva).

Sivuiltamme löydät myös uusia vapaaehtoistehtäviä. Muun muassa Parasta Lapsille ry hakee leiriohjaajia ensi kesän lasten-, nuorten- sekä perheleireille. Voit käydä selaamassa avoimia vapaaehtoistehtäviä Tule vapaaehtoiseksi -linkin alta vasemmasta valikosta.

Käy myös katsomassa Tapahtumat ja koulutukset -linkin takaa, mitä vapaaehtoiskentällä tapahtuu lähiaikoina!

Kaikki verkoston tämänhetkiset jäsenet näet tästä. »

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö liittyi verkostoon

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. HDL:n esittelyn & yhteystiedot löydät täältä.

Filoksenia ry liittyi verkostoon!

Filoksenia ry/Kansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Leppävaara-seura liittyi verkostoon!

Leppävaaraseura on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Espoon Latu liittyi verkostoon!

Espoon Latu on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Kanervakoti - Kanervahemmet ry liittyi verkostoon!

Kanervakoti - Kanervahemmet ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Espin - Espoon Invalidit ry liittyi verkostoon!

Espin - Espoon Invalidit ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydä täältä.

Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry liittyi verkostoon!

Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry (ENY ry) on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Imetyksen tuki ry liittyi verkostoon!

Imetyksen tuki ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Naisten Pankki, pääkaupunkiseudun solu liittyi verkostoon!

Naisten Pankki, Pääkaupunkiseudun solu on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Jäseniä verkostossa on nyt yhteensä 54.

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Dementiakoti Villa Tapiola liittyi verkostoon!

Dementiakoti Villa Tapiola on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Jäseniä verkostossa on nyt yhteensä 51.

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Lastensuojelun keskusliiton Neuvokeskus liittyi verkostoon!

Lastensuojelun keskusliiton Neuvokeskus on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Jäseniä verkostossa on nyt yhteensä 52.

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Neuvokeskus / Lastensuojelun Keskusliitto liittyi verkostoon!

Neuvokeskus / Lastensuojelun Keskusliitto on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Jäseniä verkostossa on nyt yhteensä 52.

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Espoon seurakuntien Saapas-ryhmä liittyi verkostoon!

Espoon seurakuntien Saapas-ryhmä on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Kansallinen Lastenliitto liittyi verkostoon!

Kansallinen Lastenliitto - Espoon Aluejärjestö ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Sydänyhdistys verkostoon

Espoon Sydänyhdistys ry on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö verkostoon

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Nuori Suomi ry / YourMove -kampanja liittyi verkostoon!

Nuori Suomi ry / YourMove -kampanja on liittynyt Espoon Vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Jäseniä verkostossa on nyt yhteensä 53.

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Vertaisohjaajat huomio!

Heidi Tuulasvuo (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä, viestintä-  ja vertaistoiminta verkosssa –projektista) on luonut Vertaisohjaajien verkoston julkisen sivuston osoitteeseen http://vertaisohjaajat.socialgo.com/.

Seuraavassa suora lainaus Heidin terveisistä sivustolta. "...Tervetuloa tutkimaan vapaasti sivustoa. Tämä SocialGo-alustan käyttöönotto on toistaiseksi testivaiheessa eli vasta kokeilemme ominaisuuksia ja testaamme käytettävyyttä. Voit vapaasti kokeilla ja kommentoida alustan tarjoamia mahdollisuuksia. Voit esim. lisätä tekstisisältöä kirjoitukset osioon tai ideoida sinne aihealueita, voit käydä avaamassa keskustelua keskustelupalstalle, lisätä kuvia tai videoita tai kommentoida muiden lisäyksiä." Sivusto on kaikille avoin, joten siellä on helppo markkinoida esim. omia vertaisryhmiään, tiedottaa tapahtumista, jakaa materiaalivinkkejä ja muuta ajankohtaista tietoa."

Heidi toimii sivuston kehittämisessä taustatukena.

Mieli Maasta ry liittyi verkostoon

Mieli Maasta ry on liittynyt Espoon vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Helinä Rautavaaran museo liittyi verkostoon

Helinä Rautavaaran museo on liittynyt Espoon vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Kirjasto Omena liittyi verkostoon!

Kirjasto Omena on liittynyt Espoon vapaaehtoisverkoston jäseneksi. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Uusi toimija etsii vapaaehtoista alle 12-vuotiaiden lasten pelitoiminnan ohjaajaa, jolla edellytyksenä  on Kokemus Xbox-, Wii- tai muusta konsolipelistä tai ennakkoluuloton asenne pelaamisen oppimiseen sekä kyky ja halu toimia lasten kanssa. Lisätietoa tehtävästä täältä.

Muistiliitto liittyi verkostoon!

Oletko ollut muistisairaan läheisenä? Tiedätkö mitä muistsairaan lähesenä eläminen on, ja haluaisit jakaa kokemustasi muille?

Muistiliiton Maksuttomaan tukipuhelimeen (0800 9 6000) muistisairaiden läheisille etsitään toimijoiksi uusia vapaaehtoisia! Tukipuhelin päivystää päivittäin klo 17-21.

Puhelinkeskustelut ovat luottamuksellisia ja soittaja voi halutessaan pysyä nimettömänä. Päivystys hoidetaan Muistiliiton tähän tarkoitukseen antamalla käsipuhelimella, jonka vapaaehtoisena toimijana saat vastuullesi.

Lisätietoja tehtävästä löydät avoimet vapaaehtoistehtävät linkin takaa.

Koordinaattorit voivat myös kysyä vapaaehtoisille syventävää koulutusta muistin ylläpidosta Sanna Suvisalmelta, muistiliiton muistiluotsi -projektista. Sannan osoite on: sanna.suvisalmi(at)espoondementiayhdistys.net

Suomen Punaisen Ristin Lounais-Espoon osasto liittyi verkostoon

SPR:n Lounais-Espoon osaston ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Espoon kaverikoirat liittyi verkostoon!

Ihmisiä ilahduttavat tassuttelijat liittyivät verkostoon. Espoon kaverikoirien ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Irti Huumeista ry liittyi verkostoon!

Irti Huumeista ry on liittynyt verkostoon. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

SPR Espoon Nuorten turvatalo liittyi verkostoon!

Suomen Punainen Risti Espoon Nuorten turvatalo on liittynyt verkostoon. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Helsinki Mission SeniorTrainer verkostoon

Helsinki Mission SeniorTrainer on liittynyt verkostoon. Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

MLL:n uudenmaan piiri ry liittyi verkostoon!

"Toimintamuotojamme ovat muun muassa paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen, lastenhoitotoiminta, koulukiusaamista ehkäisevä toiminta, koulutuspalvelut, kylämummi- ja -vaaritoiminta, suojatiepäivystys koulujen alkaessa sekä vertaisryhmätoiminta."

Tämän ja muiden yhteisöjen esittelyt löydät verkostossa mukana -osion alta.

Laajalahden Kirjasto & Olohuone liittyi verkostoon!

Laajalahden Kirjaston& Olohuoneen
ja muiden yhteisöjen esittelyt sekä yhteystiedot löydät täältä.

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry liittyi verkostoon!

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Toimivat Seniorit ry verkostoon

Toimivat Seniorit ry on liittynyt verkostoon.  Toimivat Seniorit ry:n ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä.

Keski-Espoon SPR verkostoon

Suomen Punaisen Ristin Keski-Espoon paikallisosasto on liittynyt verkostoon.  Keski-Espoon SPR:n ja muiden yhteisöjen esittelyt & yhteystiedot löydät täältä

SPR Tapiolan osasto liittyi verkostoon

Suomen Punaisen Ristin Tapiolan paikallisosasto on liittynyt Espoon vapaaehtoisverkostoon! Nyt kaksi SPR:n Espoon paikallisosastoa on liittynyt.

Tapiolan paikallisosaston ja muiden verkoston jäsenten tiedot löydät kun valitset vasemmasta valikosta kohdan "verkosto" ja sen alta "verkostossa mukana" -osion. 

Verkosto kasvaa!

Vapaaehtoisverkostossa on jäsenenä jo yhteensä 18 Espoossa vapaaehtoistoimintaa järjestävää tahoa ja lisää on tulossa. Kaikki jäsenet näet valitsemalla vasemmasta valikosta kohdan "verkosto" ja siitä kohdan "verkostossa mukana".

Jäsenten ilmoittamia avoimia vapaaehtoistehtäviä löytyy tältä sivustolta jo yhteensä 36. Vapaaehtoisia siis todella tarvitaan!

Avoimia tehtäviä pääset selaamaan vaikka tästä. »

Suoraan extraan

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry